Certificat mèdic per a llicència d'armes - Centro de Especialidades Médicas y Oftalmológicas
Rambla Salvador Samà, 83 bajos. 08800 Vilanova i la Geltrú

Certificat mèdic per obtenir la llicència d'armes a Vilanova i la Geltrú.

CEMO Vilanova disposa de l'equip tècnic i els protocols necessaris per a l'emissió i/o renovació del certificat mèdic per obtenir la llicència d'armes. Realitzar les gestions i proves mèdiques al nostre centre aporta les garanties d'un centre mèdic especialitzat en Oftalmologia, amb els especialistes i aparells necessaris per diagnosticar la major part de patologies de la vista. Si teniu algun problema amb la visió ho solucionem al moment.

Documentació general necessària per gestionar el certificat mèdic

 • DNI o NIE en vigor.
 • Fotografia.
 • En el cas de renovació, el carnet a renovar.

horari d'atenció

 • DILLUNS-DIVENDRES9:00-13:00
  16:00-19:00
 • DISSABTES 10:00 – 14:00

Tipus de llicència d'armes i documentació específica que cal aportar a la Guàrdia Civil

Certificado médico para licencia de armas fuego tipo B en Vilanova y la Geltrú

TIPUS B.  PISTOLES I REVÒLVERS.

Durada de la llicència

 • 36 mesos fins als 60 anys d’edat.
 • 24 mesos fins als 70 anys d’edat.
 • 12 mesos per a majors de 70 anys d’edat.

Documentació específica per a la llicència d’armes tipus B

Certficado médico para licencia de armas de fuego de vigilante de seguridad en Vilanova i la Geltrú

TIPUS C.  ARMES PER VIGILÀNCIA I GUARDERIA.

Durada de la llicència

 • Exclusivament durant el temps de prestació de servei de seguretat.

Documentació específica per a la llicència d’armes tipus C

 • Tots els documents detallats a la documentació general.
 • Instància.
 • Fotocòpia del document acreditatiu de l’habilitació de l’interessat per a l’exercici de funcions de seguretat.
 • Certificat o informe del superior jeràrquic o de l’empresa, entitat o organisme en què oferiu els vostres serveis, en el qual es faci constar que teniu assignada la tasca per a la qual sol·liciteu la llicència, i localitat on s’ha d’exercir.

La llicència d’armes tipus C inclou les armes de foc de les categories 1ª, 2ª.1 i 3ª.2, o les armes de guerra a què es refereix l’apartat 3 de l’article 6 del Reglament d’Armes, segons el servei a prestar . Aquesta llicència està reservada als vigilants de seguretat i escortes privades de les empreses de seguretat, als vigilants d’explosius i als guardes rurals.

Certificado médico para licencia de armas largas en Vilanova i la Geltrú

TIPUS D.  ARMES LLARGUES RATLLADES PER CAÇA MAJOR.

Durada de la llicència

 • 60 mesos fins als 60 anys d’edat.
 • 24 mesos fins als 70 anys d’edat.
 • 12 mesos per a majors de 70 anys d’edat.

Documentació específica per a la llicència d’armes tipus D

 • Tots els documents detallats a la documentació general.
 • Instància (descarregar document)
 • Acreditar la dedicació a l’esport cinegètic o fotocòpia de la llicència de caça.
 • Declaració jurada de la guarda de les armes en caixa forta.
Certificado médico licencia de armas deportiva en Vilanova i la Geltrú

TIPUS E.  ARMES DE TIR ESPORTIU I ESCOPETES.

Durada de la llicència

 • 36 mesos fins als 60 anys d’edat.
 • 24 mesos fins als 70 anys d’edat.
 • 12 mesos per a majors de 70 anys d’edat.

Documentació específica per a la llicència d’armes tipus E

 • Tots els documents detallats a la documentació general.
 • Instància.
 • Acreditar la dedicació a l’esport de la caça o fotocòpia de la llicència de caça.
Certificado médico para licencia de armas deportivas en Vilanova i la Geltrú

TIPUS F.  ARMES PER A ÚS EN CAMPS, GALERIES I POLÍGONS.

Durada de la llicència

 • 3 anys.
 • Aquells esportistes que, llevat de casos excepcionals, no hagin realitzat durant un any activitats esportives perdran la llicència tipus F.

Documentació específica per a la llicència d’armes tipus F

 • Tots els documents detallats a la documentació general.
 • Instància.
 • Certificat de la Federació o Delegació de Tir Olímpic en què consti la condició de tirador i categoria.
 • Fotocòpia de la llicència federativa de la Federació a què correspongui, en vigor.
 • Declaració jurada de guardar les armes i peces fonamentals en caixa forta.