Certificat mèdic per a vigilants de seguretat - Centro de Especialidades Médicas y Oftalmológicas
Rambla Salvador Samà, 83 bajos. 08800 Vilanova i la Geltrú

Certificat mèdic per a vigilants de seguretat a Vilanova i la Geltrú.

CEMO Vilanova disposa de l'equip tècnic i els protocols necessaris per a l'emissió i/o renovació del certificat mèdic per obtenir vigilants de seguretat. Realitzar les gestions i proves mèdiques al nostre centre aporta les garanties d'un centre mèdic especialitzat en Oftalmologia, amb els especialistes i aparells necessaris per diagnosticar la major part de patologies de la vista. Si teniu algun problema amb la visió ho solucionem al moment.

Proves mèdiques a realitzar

 • Valoració psicotècnica
 • Valoració de la capacitat visual
 • Anamnesi

Documentació necessària per gestionar el certificat mèdic

 • DNI original en vigor
 • Fotografia mida carnet

Horari d'atenció

 • DILLUNS-DIVENDRES9:00-13:00
  16:00-19:00
 • DISSABTES 10:00 – 14:00

Requisits per convertir-se en vigilant de seguretat

Certificado médico para vigilante de seguridad en Vilanova i la Geltrú
 • Tenir entre 18 i 55 anys.
 • Tenir la nacionalitat d’algun dels Estats membres de la Unió Europea o d’un Estat part en l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu.
 • Haver superat o poder superar el graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO), en Tècnic, o altres graduats equivalents a efectes professionals, o superiors.
 • Posseir l’aptitud física i la capacitat psíquica necessàries per a l’exercici de les funcions de vigilant de seguretat (per tenir i usar armes i per prestar serveis de seguretat privada).
 • No haver estat condemnat per intromissió il·legítima en l’àmbit de protecció del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, del secret a les comunicacions o d’altres drets fonamentals en els 5 anys anteriors a la sol·licitud.
 • No haver estat sancionat en els 2 anys anteriors per infracció greu en matèria de seguretat, o no haver estat sancionat en els 4 anys anteriors per infracció molt greu.
 • No tenir antecedents penals.
 • No haver estat separat del servei en les Forces Armades o en les Forces i Cossos de Seguretat.
 • No haver exercit funcions de control de les entitats, serveis o actuacions de seguretat, vigilància o investigació privades, ni del seu personal o mitjans, com a membre de les Forces i Cossos de Seguretat en els dos anys anteriors a la sol·licitud.
 • Posseir el diploma o certificat acreditatiu d’haver superat el curs o cursos corresponents en els centres de formació de seguretat privada autoritzats per la Secretaria d’Estat de Seguretat.